Ochrana osobních údajů (GDPR)

Ochrana soukromí našich zákazníků

V TN úklid, Konrád Niesner se sídlem Pode Břehy 384, 738 01 Staré Město, IČ: 66167370, DIČ: CZ7108034934, (dále jen ,,TN úklid“), pečujeme o Vaše osobní údaje a Vaše soukromí. Tento dokument Vám poskytne informace o tom, jak shromažďujeme, používáme, sdílíme a chráníme Vaše osobní údaje v souladu s našimi závazky vůči Vám a platnými zákony o ochraně osobních údajů, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Jaké údaje shromažďujeme

Můžeme shromažďovat různé kategorie osobních údajů, včetně, ale neomezeně na:

Jméno a příjmení

Kontaktní informace (telefonní číslo, e-mailová adresa)

Fakturační informace

Adresa bydliště nebo sídla

Specifické požadavky na služby

Jak používáme Vaše údaje

Vaše osobní údaje používáme pouze pro účely, pro které byly shromážděny, včetně:

Zajištění a poskytování našich služeb úklidu

Správa a fakturace za naše služby

Komunikace ohledně Vašich požadavků a služeb

Vylepšování a personalizace našich služeb

Odpovědi na Vaše dotazy a reklamace

Sdílení Vašich údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdílet pouze za účelem poskytování našich služeb a v rámci nezbytných obchodních operací s třetími stranami, jako jsou dodavatelé nebo subdodavatelé.

Vaše práva

Máte právo:

Přístup k Vašim osobním údajům: Můžete nás požádat o kopii Vašich osobních údajů, které máme.

Oprava Vašich údajů: Můžete nás informovat o jakýchkoli nepřesnostech v našich datech a požádat o jejich opravu.

Výmaz Vašich údajů: Můžete nás požádat o smazání Vašich osobních údajů.

Omezení zpracování: Můžete požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů v určitých situacích.

Přenositelnost údajů: Můžete požádat o přenos Vašich osobních údajů do jiné organizace.

Vznést námitku: Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu našich oprávněných zájmů.

Jak nás kontaktovat

Pokud máte jakékoliv otázky ohledně ochrany osobních údajů nebo chcete uplatnit svá práva, můžete nás kontaktovat na naši e-mailové adrese. Aktualizace našich pravidel GDPR Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být periodicky aktualizováno, aby reflektovalo změny v naší praxi nebo změny v platných zákonech. Aktuální verze tohoto dokumentu je vždy k dispozici na našich webových stránkách.

Toto prohlášení bylo naposledy aktualizováno: 22. 9. 2023